برگزاری دوره آموزشی مهارت های ارتباطی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 

دوره آموزشی "مهارت های ارتباطی با رویکرد ارتباط دوسویه درگزینش "باحضور استاد مزارعی ،روز شنبه مورخ 19 بهمن در محل سالن دکتر نادری با حضور همکاران هسته گزینش و همکاران دفاتر نمایندگی تربت جام ،تربت حیدریه وگناباد برگزاری شد .

جلسه با خیر مقدم مدیر محترم هسته ،سعید افشاریان به همکاران شروع ومحور بحث پیرامون مباحث: کلید های برقراری ارتباط ،تسهیل کننده های ارتباط ،عوامل بازدارنده ارتباط ،نوع سوالات (باز وبسته)،تکنیک تصریح وشفاف سازی و... بود .

درادامه،جلسه با مشارکت همکاران در خلال بحث ورویکرد انتقال تجارب شغلی ومستندات عینی توام گردید .