انتصاب دکتر محمدابراهیم شوشتری

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 

 به پیشنهاد ریاست محترم دانشگاه و موافقت هیات مرکزی گزینش وزارت بهداشت و هیات عالی گزینش، طی حکمی جناب آقای دکتر محمد ابراهیم شوشتری به عضویت در شورای هسته گزینش دانشگاه علوم پزشکی خراسان رضوی منصوب گردیدند.

 

 

 

 

خلاصه ای از فعالیت های ایشان:

- مدیر نظارت و ارزیابی ملزومات و تجهیزات پزشکی

- مدیر نظارت بر امور دارو، مخدر و الکل دانشگاه

- معاون غذا و دارو دانشگاه

- معاون مدیر دفتر ریاست دانشگاه

- نماینده ریاست محترم دانشگاه در امور بیمارستانهای مشهد

- نماینده ریاست دانشگاه در کمیسیون ماده 20 امور داروخانه ها