نحوه مراجعه به هسته گزینش

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 

 

دواطلبان گرامی ،جهت تکمیل فرم اطلاعات فردی می توانند به یکی از 2 روش ذیل عمل نمایند :

1)مراجعه به واحد کارگزینی محل خدمت 

2)مراجعه حضوری به واحد اداری هسته گزینش به تفکیک واحد خواهران و برادران