دانستنیهای بارگاه ملکوتی ثامن الحجج

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

گنبدها

گنبد،نماد ویژه ای در شهر ها و سرزمین های کهن و مذهبی ، نشانگر علاقه و ارادت مردم به پیشوایان دینی و اولیای خداست.گنبد زر اندود امام رضا علیه السلّام یکی از زیباترین جلوه های مذهبی است که با درخشندگی خشت های طلای ،همواره مورد احترام بینندگان خود بوده و است.

 

گنبد الله وردي خان

گنبد الله وردي خان گنبد مسي ميباشد که در مجاورت گنبد طلايي و بر فراز رواق الله وردي خان واقع شده است.اين رواق و گنبد به پيشنهاد الله ورديخان يکي از رجال عصر صفوي که در حکمت شاه عباس صفوي والي فارس بود بنا گرديد.وي در شيراز درگذشت و جنازه اش به دستور شاه عباس به سمت مشهد حمل و در زير همين گنبد دفن شد.

 

گنبد طلا

گنبد منور امام عليه السلام دو پوشش دارد.پوشش اول سقف حرم است که مقعر و مقرنس است و به آن قبّه گفته مي شود.پوشش دوم بر فراز آن و همان گنبد طلاست.بين دو پوشش ،فضايي خالي به بلنداي 13 متر وجود دارد.گنبد منور ابتدا مانند ساير بناها ، از آجرهاي زردرنگ ايراني ساخته شده و پس از آن با کاشي تزيين يافت.در سال 932 ه.ق طهماسب صفوي براي نخستين بارگنبد را با خشت هاي طلا زينت داد.

گنبد مسجد گوهرشاد

گنيد رفيع مسجد گوهرشاد بر فراز ايئان مقصوره،بر عظمت اين بنا افزوده است.ارتفاع گنبد حدود 41 متر و فضاي خالي بين پوشش دو گنبد 10 متر است.سطح خارجي آن با آجر لعاب دار و يک کتيبه با خط کوفي تزيين شده است.در دو طرف اين ايوان،دو مناره هر کدام به ارتفاع43 متر از کف مسجد ساخته شده و داراي کتيبه هايي چند است.